• १०० दिन

१०० दिन

सांझ परेपछी भोलिको बिहान र बिहान भएपछी सांझ देख्न पाइने हो वा होइन भन्ने अविच्छिन त्रास अनी एउटा बन्दीगृहबाट निकालेपछी अर्को बन्दीगृहमा पुरयाइने होकी होइन भन्ने निरन्तर भय र भोगाइलाई केही दिनपछी मैले अक्षरहरुमा रुपान्तरण गर्न थालें।