• अविराम बाबुराम

अविराम बाबुराम

पुस्तकको केन्द्रमा मा आफै भएकाले यसका गुण-दोषबारे टिप्पणी गर्नु सायद उपयुक्त हुदैन । यतिचाहिं भन्नैपर्छ, मलाई स्मरण भएसम्म तथ्यहरु सत्य छन् ।विश्लेषण र निश्कर्षचाहिं स्वभावत: लेखकको हो । यसको मुल्यांकन गर्ने जिम्मा पाठक र इतिहासको हो ।

-डा. बाबुराम भट्टराई