जीवनी

देङ स्याओपिङ | Deng syaao ping
देङ स्याओपिङ | Deng syaao ping

लेखक: अच्युत कोइराला

मूल्य: 395
मदर टेरेसा | Mother Teresa
मदर टेरेसा | Mother Teresa

लेखक: क्याथलिन कद्लिन्सकी

मूल्य: १४०/-
स्वतन्त्रताको बाटो सजिलो छैन | Nelson Mandela
स्वतन्त्रताको बाटो सजिलो छैन | Nelson Mandela

लेखक: नेल्सन मण्डेला

मूल्य: १९०/-
महात्मा गान्धी | Mahatma Gandhi
महात्मा गान्धी | Mahatma Gandhi

लेखक: डोरीस र हेरोल्ड फेबर

मूल्य: ११०/-
हेलेन कलर | Helen Keller
हेलेन कलर | Helen Keller

लेखक: स्टेवार्ट र पोली एन ग्राफ

मूल्य: ९०/-
मेरो  भूमि, मेरा जनता | Mero Bhumi, Mera Janata
मेरो भूमि, मेरा जनता | Mero Bhumi, Mera Janata

लेखक: दलाई लामा

मूल्य: ३७५