• फोसिल

फोसिल

हेलो सरकार!

म योगमाया हुँ। नेपालको पहिलो विद्रोही नारी।

यो कथाका सम्पूर्ण घटनाहरुको म जिम्मा लिन्छु।

यो यदी अपराध हो भने अपराध नै सहि।

सजाय भोग्न तयार छु।

सक्छौ भने मलाई जेल्मा कोचीदेउ । पक्राउ आदेश जारी गर। सत्तामा हालिमुली गर्ने ओइ बुझक्कडहरु!

क्याच मि इफ यू क्यान।