त्यो रात धेरै लामो भयो

त्यो रात धेरै लामो भयो

Comments