आजको व्यवस्थालाई धेरैले आसेपासे पुँजीवाद भन्‍छन् तर आसेपासे समाजवाद भन्‍नुपर्छ

आजको व्यवस्थालाई धेरैले आसेपासे पुँजीवाद भन्‍छन् तर आसेपासे समाजवाद भन्‍नुपर्छ

Comments