• Banking tatha Laghuvitta | बैंङ्किङ तथा लघुवित्त

Banking tatha Laghuvitta | बैंङ्किङ तथा लघुवित्त

नेपालको आधुनिक बैंङ्किङ तथा शेयरबजार, लघुवित्त तथा गरिवी, आधारभूत लेखाप्रणाली, कार्यालय व्यवस्थापन र सामान्यज्ञान सम्बन्धी प्रश्नोत्तरहरुको सँगालो हो ।
यसमा देशका प्रमुख बैङ्क तथा लघुवित्त संस्थाहरुले विगतका परीक्षामा सोधेका प्रश्न र तिनका सही उत्तरहरु पनि समेटिएको छ । बैंङ्किङ तथा लघुवित्त क्षेत्रमा आफ्नो भविश्य बनाउन चाहनेहरुका लागि यसले हाते पुस्तकको काम गर्ने छ ।