• ऎना /Einaa

ऎना /Einaa

धर्तिको कुनै कुनामा फिरफिराइरहेको सेतो कागजको पानामा 

कुनै दिन मेरो कथा भेटिन सक्छ ।

तेअ, आमाको कथा ?

आमाको कथा कागजमा लेख्न सकिदैन ।

आसुको मसीले हृदयमा मात्रै लेख्न सकिन्छ, आमाको कथा ।