• नेलकटर / Nelakatar

नेलकटर / Nelakatar

 समाज व्यवस्थापनको पिधमा रहेर मानिसका कथा,जसले तपाइको दिमागलाई झंकृत परिदिन्छान् । बाल्यकालको सुखद स्मृति र वयस्क शहरको डरलाग्दो वर्तमान कथा ।