• पर्खाल भित्रको राजधानी । Parkhaal Bhitra ko Rajdhani

पर्खाल भित्रको राजधानी । Parkhaal Bhitra ko Rajdhani