• Phurlung फुर्लुङ

Phurlung फुर्लुङ

महेश्वर पन्तको आख्यान 'फुर्लुङ'ले मोदीखोलो र कालीगण्डकीको दोभानमा माछा मारेर र डुङ्गा तारेर गुजारा चलाउने माझी परिवारको विस्थापनको कथा वर्णन गरेको छ ।