• स्मृति विज्ञान। Smriti Bigyan

स्मृति विज्ञान। Smriti Bigyan

*पढेका कुराहरू रमाइलो तरिकाले सम्झन।

*बिर्सने बानि हटाउन र एकाग्रता बढाउन। 

*जुनसुकै स्तरको परिक्षामा उच्च अंक ल्याई उत्तिर्ण हुन। 

*भाषण र लेखन कला जान्न।