•  स्वप्नयात्रा । Swapnayatra

स्वप्नयात्रा । Swapnayatra

यस पुस्तकमा लेखकले अगणित समृद्धि र आनन्दका अगणित बाटाहरू अचम्मसित उद्घाटित गरिदिएका छन् जो पढ्दापढ्दै पाठकमा अनौठो भाव र अनुभूतिको सिञ्चन हुन जान्छ । आउने समयमा नेपाल र नेपाली कस्तो हुने भन्नेबारे खँदिलो र मीठो गरी लेखकले अक्षरहरूमा उतारिदिएका छन् ।