• असहमति

असहमति

स्थापित मान्यतामाथि फरक मत इतिहासको व्याख्यमाथि प्रश्न नियतनिर्मित भाष्यको खण्डन नेपाली समाजको अपव्याख्याप्रति रोष र, नेपाली सभ्यताको बोध यी सबैको सङ्गालो हो - असहमति।