• देवकोटा: सम्पूर्ण गद्य रचनाहरू

देवकोटा: सम्पूर्ण गद्य रचनाहरू

यस पुस्तकमा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाका सम्पूर्ण गद्य रचनाहरु - उपन्यास, कथा,निबन्ध, र प्रबन्धहरु समावेश गरिएको छ ।