• जनरल भिमसेन थापा र तत्कालिन नेपाल

जनरल भिमसेन थापा र तत्कालिन नेपाल

मदन पुरस्कार विजेता (२०१३) प्राप्त कृति।