• हिन्दूसंस्कृतिको परिशीलन

हिन्दूसंस्कृतिको परिशीलन

पुस्तकमा जीवनभरको पूर्वीय दर्शनको अध्ययनबाट लेखकले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञानको सार छ। उच्चबौद्धिकताको निखार छ। अनि भावी पुस्ताका लागि अमूल्य उपहार छ।