• निर्वाचन ज्ञान | Nirwachan-gyan

निर्वाचन ज्ञान | Nirwachan-gyan

यसभित्र
– निर्वाचनको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्ष
– निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
– प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४
– प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४
– प्रतिनिधि÷प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका
– प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४
– प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४
– राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३
– निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३
– निर्वाचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०७३
– प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह (७५३) को विवरण
– प्रतिनिधि सभा (१६५) र प्रदेश सभा (३३०) निर्वाचन क्षेत्र
– चुनाव तयारी रणनीति