• पढाईका कुरा । Padhai ka Kura

पढाईका कुरा । Padhai ka Kura

शिक्षा करले होइन रहरले प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।  घर, विद्यालय वा समाजले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन।