• पूर्वीय दर्शन  । Purviya Darshan

पूर्वीय दर्शन । Purviya Darshan

यो पुस्तक परिचय खण्ड र दर्शन खण्ड गरि दुइ खण्डमा विभाजित छ।  पहिलो खण्डमा दर्शनको अर्थ , महत्व, परिभाषा , स्वरुप परम्परा लगायत दर्शन र अन्य क्षेत्रसंगको सम्बन्ध जस्तै धर्म र दर्शन, संस्कृति र दर्शन, विज्ञान र दर्शन, कला र दर्शन , समाजशास्त्र मानव शास्त्र र दर्शन त्यस्तै प्रकृति पुजा र दर्शन आधि बिषयबस्तुहरुको मिहिन बर्णन गरिएको छ।  

त्यस्तै दोस्रो खण्डमा दर्शन खण्डका विभिन्न् शिर्षक हरु जस्तै बोन दर्शन , मुन्दुमी दर्शन, किरात मुन्दुमी दर्शन , प्रेमवाद दर्शन, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन , शंख्य दर्शन , योग दर्शन, न्याय दर्शन, मिमांश दर्शन, वेदान्त दर्शन, वैशेषिक दर्शन, कन्फ्युसियस दर्सन आदिको वर्णन गरिएको छ।